Home  |  Over Ons  |  Boeken  |  Nieuws  |  Manuscripten  |  Denuncio C.V.  |  eBooks  |  Pers  |  Leeskring  |  Contact
  Onze Titels

Nazomer
Love them or hate them
Waardegedreven leiderschap
Met pensioen
Vol hoofd
Dat kan geen toeval zijn
Gerardje

Alle Titels.....
 
 
 
 
 
 
Denuncio
 
Denuncio C.V. is ingeschreven in de K.v.K. onder nummer 53648331 en verzorgt de financiering voor het uitgeven en produceren van litteraire en culturele werken.
 
Werkwijze
Denuncio maakt een project studie en berekent de directe investeringskosten die nodig zijn voor een project. Deelnemers verstrekken een preferente lening tegen een vergoeding van 8% op basis van de hoofdsom. Het rendement is afhankelijk van de looptijd. Ieder kwartaal wordt de bruto omzet van het project na aftrek van beheer kosten uitgekeerd tot dat de hoofdsom plus 8% is afgelost.
 
Als een gefinancierde uitgave binnen een jaar wordt verkocht is het rendement meer dan 8%, na twee jaar meer dan 4%. Als na twee jaar de verkoop stokt wordt het restant onder deelnemers verdeeld.
 
Denuncio neemt zelf altijd deel voor 50% van de verstrekte leningen. I.v.m. de administratieve kosten verbonden aan de afwikkeling van de projecten zijn leningen vanaf € 2.000,- mogelijk.
 
Belangstellenden worden verzocht onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen persoonlijk contact met u opnemen om u uitvoerig te informeren.
 
Neem nu contact met ons op:
 
E-mail adres : *
Naam : *
Straat : *
Postcode + Plaats : * +
Telefoonnummer: *
   
 
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
© Copyright, All Rights Reserved Mets & Mets Uitgevers   Facebook | Twitter Vind een boekhandel bij u in de buurt